➩ Документи за учебната 2021-2022 година

⇩ Изтегляне на файл ⇩

➩ ГОДИШЕН ПЛАН НА ЦПЛР-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
➩ ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЦПЛР-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА
➩ ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2021-2022
➩ ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2021-2022
➩ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДНИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ЦПЛР-ОДК – ЕЛХОВО
➩ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦПЛР-ОДК ЕЛХОВО 2021-2025
➩ ГОДИШЕН ПЛАН 2020-2021.pdf
➩ ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ 2020-2021
➩ ПРАВИЛНИК ЗА ВТР
➩ ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
➩ Nasoki_CPLR
➩ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС , ГРАД ЕЛХОВО
➩ СТРАТЕГИЯ
➩ ГОДИШЕН ПЛАН 1
➩ ЕТИЧЕН КОДЕКС
➩ ПЛАН
➩ ПЛАН-converted (1)
➩ ПЛАН-converted